Skip to main content

Her angives de retningslinjer, som finder anvendelse for enhver brug af denne internettjeneste, som stilles til din rådighed af ama.dk. Alene brugere som accepterer disse regler og retningslinjer har ret til at benytte internet-tjenesten ama.dk.

Ama.dk respekterer andres rettigheder, herunder andres intellektuelle ejendomsret. Varemærker, ophavsrettigheder og alle andre produktrettigheder krænkes ikke af denne tjeneste.

OPHAVSRET
Det er ikke tilladt at kopiere, modificere, distribuere eller publicere indholdet af dette website eller dele heraf, uden udtrykkelig tilladelse fra ama.dk. Det er dog tilladt at downloade, kopiere og gemme information til eget personlige brug.

LOVVALG
Alle spørgsmål eller konflikter i relation til brugervilkår skal løses efter dansk ret og ved danske domstole.


Keine Kommentare vorhanden


Du hast eine Frage oder eine Meinung zum Artikel? Teile sie mit uns!

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *