Skip to main content

Unge danskere har stor tiltro til, at de hurtigt kan finde et nyt job hvis de bliver fyret. Det viser en ny undersøgelse blandt de 18-29 årige (undersøgelsen er foretaget af Interresearch). Ca. 70 % har den opfattelse, at de hurtigt kan finde et andet job.

Optimismen blandt de unge afspejler dog ikke nødvendigvis realiteterne i den danske økonomi og jobmarkedet. De unge har i øjeblikket svært ved at forestille sig, at de kan blive langtidsledige, men det er faktisk hvad hver fjerde ledig i Danmark er i øjelbikket. Hver fjerde ledig mellem 25 og 29 år er nemlig i dag langtidsledig.

Undersøgelsen, som er foretaget blandt 1.151 danskere, viser desuden, at kun 17 procent frygter at ende i langtidsledighed. Undersøgelsen er foretaget blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning.

De seneste tal fra Arbejdsmarkedsstyrelsen viser, at 34 procent af danske ledige er langtidsledige. Flere unge vælger dog at sikre sig før endt uddannelse ved at være medlem af en a-kasse.

Oversigt over alle A-kasser i Danmark


Keine Kommentare vorhanden


Du hast eine Frage oder eine Meinung zum Artikel? Teile sie mit uns!

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *