Skip to main content

Træt af at skrive ansøgninger?

Trænger du til mere erfaring på dit CV eller bare lidt variation i hverdagen? Så kunne det være en mulighed at tage timelønnet arbejde mens du er ledig? Som ledig må du gerne arbejde, bare du husker at give din a-kasse besked.

Dage som udelukkende bliver brugt på at skrive ansøgninger kommer på et tidspunkt i ledighedsperioden til at synes en smule ensformige. Og hvis afslagene begrundes med, at du ikke har den rette erfaring, kunne timelønnet arbejde måske være en mulighed for at opnå dette.

Der er tre måder, hvorpå man kan få erfaring selv om man er på dagpenge. Du kan finde et timelønnet arbejde, et frivilligt arbejde eller opstarte selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse. I denne artikel vil vi se nærmere på de to første muligheder.

Timelønnet arbejde betyder, at du bliver betalt pr. time for det udførte arbejde. Du sætter selv, i samarbejde med din arbejdsgiver, en timeløn. Denne bliver så modregnet timevis i dine dagpenge. Det er altså time for time og dermed ikke timesatsen, der er afgørende. Lønarbejde kan blot være nogle få timer om ugen eller helt op til 29,5 timer om ugen for, at du kan få supplerende dagpenge Og husk på, at hvis du kan skrabe 20 timer sammen ugentligt i en periode, så slipper du for at blive aktiveret i denne periode.

Når du tager lønarbejde skal du udfylde et skema til a-kassen med oplysninger omkring lønarbejdets karakter. Heri skal du bl.a. tilkendegive om, hvorvidt du har et opsigelsesvarsel. Det skal indsendes senest 5 uger efter påbegyndt arbejde. På dit ydelseskort skal du huske at oplyse, hvor mange timer du har arbejdet. Det er også muligt at tage honorar lønnet arbejde, men så er modregningen i dagpenge anderledes.

En måske lettere måde at finde arbejde på kunne være at søge i den frivillige verden. Det skal som udgangspunkt være i en frivillig forening eller organisation og et arbejde, som ikke kan udbydes som almindeligt lønarbejde. Arbejder du frivilligt i en privat virksomhed, stat, amt eller kommune vil du blive trukket i dagpenge.

Ved frivilligt arbejde skal a-kassen ligeledes have besked om arbejdets omfang og karakter. Såfremt det er arbejde, der kunne udgøre en lønnet stilling i organisationen, er det typisk 4 timer ugentligt, du må bruge på frivilligt arbejde. Det spiller ingen rolle, at det er frivilligt arbejde og dermed ulønnet. Dine frivillige timer skal ligeledes noteres på ydelseskortet.

Det er en god ide at tjekke med egen a-kasse inden du påbegynder timelønnet arbejde eller frivilligt arbejde. Reglerne er indviklede og din individuelle situation kan betyde, at der er andre formularer, der skal udfyldes.

A-kasse wiki
Se oversigten over A-kasse priser


Keine Kommentare vorhanden


Du hast eine Frage oder eine Meinung zum Artikel? Teile sie mit uns!

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *