Skip to main content

Revalideringsydelse er en overførselsindkomst, som har det sigte at fastholde personer med en begrænset arbejdsevne på arbejdsmarkedet.

Det er et offentligt skøn indenfor et sæt regler, der afgør om du har begrænset arbejdsevne. Det er din hjemkommune, der udøver skønnet og dermed beslutter, om du har ret til revalideringsydelse.

Da der er tale om et administrativt skøn, så kan der være forskelle i afgørelserne fra kommune til kommune. Du kan derfor med fordel sætte dig ind i tidligere afgørelser i din hjemkommune og andre kommuner samt evt. overveje at flytte til en kommune, hvor du har større sandsynlighed for at få revalideringsydelse.

Revalideringsydelse giver dig ret til samme beløb som højeste dagpengesats, og du kan modtage revalideringsydelse i op til fem år uanset hvad din ægtefælle tjener til husstanden. Perioden kan dog forkortes eller forlænges, hvis der er særlige forhold at tage hensyn til.

Det er ikke muligt både at modtage revalideringsydelse og andre offentlige ydelser som f.eks. SU eller kontanthjælp på samme tid. Personer under 25 år med ret til revalideringsydelse modtager kun halvdelen af den normale ydelse for folk over 25 år.

Du skal søge om revalideringsydelse hos kommunen hvor du bor. Kommunen har pligt til at oplyse dig om reglerne og hjælpe dig med ansøgningen. Kommunen afgør herefter igennem et administrativt skøn, om du har ret til at modtage revalideringsydelsen. Hvis kommunen giver dig afslag på din ansøgning, så har du mulighed for at klage til Beskæftigelsesankenævnet, der hører under statsforvaltningen.


Keine Kommentare vorhanden


Du hast eine Frage oder eine Meinung zum Artikel? Teile sie mit uns!

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *