Skip to main content

Det er almindeligt kendt, at den periode du har ret til dagpenge blev forkortet fra 4 til 2 år. Det skete den 1. juli 2010. Det er dog ikke alle der er klar over, at såfremt du mister retten til dagpenge på grund af den afkortede dagpengeperiode, så har du faktisk mulighed for at få forlænget din dagpengeret med helt op til 26 uger.

Det betyder, at hvis du på grund af den afkortede dagpengeperiode mister retten til dagpenge i anden halvdel af 2012, så kan dine dagpenge forlænges med det antal uger, som er skåret væk på grund af afkortningen (maksimalt 26 uger).

Hvis du begyndte at få dagpenge den 1. juli 2010 eller senere, så din dagpengeret ophører i andet halvår 2012, så kan din dagpengepriode blive forlænget med 26 uger. Du kan få mere information om reglerne ved at kontakte din akasse.


Keine Kommentare vorhanden


Du hast eine Frage oder eine Meinung zum Artikel? Teile sie mit uns!

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *