Skip to main content

Her beskriver vi reglerne for hvornår du skal skifte a-kasse (overflyttes til en anden a-kasse). Hvis nogle af dine forudsætninger ændrer sig. Hvis du gerne vil skifte til en anden a-kasse fordi, at du er utilfreds eller vil over i en billigere a-kasse, så læs mere om frivilligt skifte af a-kasse her.

Hvis du skifter til et job udenfor din a-kasses fagområde
Hvis du skifter arbejde til et job udenfor din nuværende a-kasses faglige område, så skal du overflyttes til en anden a-kasse, som falder indenfor det nye fagområde. Den nye a-kasse kan også være en tværfaglig a-kasse.

Hvis du bliver selvstændig erhvervsdrivende
Hvis du skifter fra at være lønmodtager til at drive selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, så skal du overflyttes til en a-kasse, der optager selvstændige erhvervsdrivende.

Sådan ansøger du om overflytning til en anden a-kasse
Du skal søge om overflytning i den a-kasse, du ønsker at blive overflyttet til. Det kan blandt andet ske ved, at du på den valgte a-kasses hjemmeside søger om overflytning. Du kan tidligst blive overflyttet fra det tidspunkt, hvor a-kassen modtager din ansøgning.

Dine rettigheder følger med dig efter overflytning til ny a-kasse
Hvis du bliver overflyttet til en anden a-kasse, så bliver dine hidtidige medlemsperioder medregnet hos den nye a-kasse, ligesom optjente rettigheder følger med over i den nye akasse.

Vær opmærksom på, at hvis du samtidig med, at du er medlem af en a-kasse, gennemfører en erhvervsmæssig uddannelse, der kan give dig rettigheder som nyuddannet, så kan du opnå disse, hvis a-kassen senest 2 uger efter uddannelsens afslutning, modtager din skriftlige ansøgning om overflytning som nyuddannet. to ugers fristen gælder også, hvis du gerne vil være nyuddannet medlem af din nuværende a-kasse. I de tilfælde skal a-kassen have modtaget en ansøgning om nyoptagelse som nyudannet senest to uger efter uddannelsens afslutning.

Se akassepriser her


Keine Kommentare vorhanden


Du hast eine Frage oder eine Meinung zum Artikel? Teile sie mit uns!

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *