Skip to main content

Trods det faktum at Danmark og verden nu har set den økonomiske krise fortsætte ind i sit fjerde år, så valgte kun ca. 4 % af de danske a-kasse medlemmer at tegne en lønforsikring i 2010. Det ser heller ikke ud som om, at tallet vokser meget for 2011.

Lønforsikringer blev introduceret i Danmark for første gang i 2003, for at give lønmodtagerne mulighed for at dække det tab ved ledighed som dagpenge ikke dækker.

Tal fra Beskæftigelsesministeriet for 2009 viser, at dagpenge kun dækkede ca. 58 % af lønnen for en faglært LO-lønmodtager og ca. 42 % for en privat ansat funktionær.

Det ser dermed ikke ud som om, at lønforsikringerne rigtigt har bidt sig fast blandt de danske lønmodtagere.

Find en a-kasse, der passer til dig her


Keine Kommentare vorhanden


Du hast eine Frage oder eine Meinung zum Artikel? Teile sie mit uns!

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *