Skip to main content

Mange arbejdsløse danskere mister retten til dagpeneg fra nytår, men de har nu fået en udstrakt hånd fra regeringen i form af en ny aftale.

Hjælpen er ikke forbeholdt en særlig gruppe, som f.eks. både falder ud af dagpengesystemet og er uden reel forsørgelse, fordi de ikke kan få kontanthjælp i stedet. Det eneste aftalen kræver er, at man mister retten til dagpenge. Det vil sige, at en eventuel ægtefælle-indkomst er ligegyldig.

Aftalen får du her i punktform:

  • Ledige, hvis dagpengeperiode udløber i 1. halvår 2013, får ret til at påbegynde en uddannelse eller opkvalificering.
  • Ledige forsørgere omfattet af ordningen får ret til forsørgelse på 80 pct. af de maksimale dagpenge i 26 uger.
  • Ledige ikke-forsørgere omfattet af ordningen får ret til forsørgelse på 60 pct. af de maksimale dagpenge i 26 uger.
  • Betingelsen for uddannelse + offentlig forsørgelse er, at de ledige står til rådighed for et tilbud om arbejde eller et af de såkaldte akutjob.
  • Hvis den ledige ikke kan finde et egnet kursus, og Jobcentret heller ikke kan, får vedkommende pengene alligevel.
  • Efter endt kursus fortsætter forsørgelsen, hvis den ledige stadig ikke kan finde et job. Dog højst i 26 uger.
  • Ingen krav om uddannelses- eller kursusrelevans eller indhold.
  • Få dages kursus er nok.
  • Varer kurset under en uge, skal den ledige acceptere endnu et lille kursus senest otte uger efter.

De nye regler for kontanthjælp træder allerede i kraft den 1. januar 2013.


Keine Kommentare vorhanden


Du hast eine Frage oder eine Meinung zum Artikel? Teile sie mit uns!

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *