Skip to main content

A-kassernes Samvirke (også kaldet AK-Samvirke) er en brancheorganisation for 26 statsanerkendte arbejdsløshedskasser i Danmark. Dermed repræsenterer a-kassernes samvirke over 2,1 millioner medlemmer i Danmark. A-kassernes Samvirke er en brancheorganisation for alle a-kasser i Danmark dvs. både tværfaglige a-kasser, fagligt afgrænsede a-kasser og a-kasser for selvstændige og lønmodtagere.

Som brancheorganisation og repræsentant for A-kasserne deltager a-kassernes Samvirke i den politiske dialog og overfor administrative myndigheder. Herudover varetager AK Samvirke en række servicefunktioner for de danske a-kasser som f.eks. uddannelse af sagsbehandlere mv.

De danske A-kasser betaler et medlemskontingent til A-kassernes Samvirke, som i 2013 er på 5 kr. per medlem af a-kassen.

Om sit formål og vision skriver AK Samvirke: “Arbejdsløshedsforsikringen er en afgørende del af den danske arbejdsmarkedsmodel. Muligheden for dagpenge under uforskyldt ledighed understøtter et fleksibelt arbejdsmarked. Derfor arbejder AK-Samvirke for at sikre et dagpengesystem med ydelser, rettigheder og regler, der gør det attraktivt at forsikre sig mod arbejdsløshed.”

Hertil arbejder AK Samvirke også for en forenkling af dagepengereglerne. AK-Samvirke er partipolitisk neutral og samarbejder med hovedorganisationer, arbejdsgiverorganisationer og politiske partier for at sikre de bedste love, regler og vilkår for a-kasserne og medlemmerne. AK Samvirke er også med til at koordinere indsatsen igennem bred dialog mellem alle a-kasserne.

Se listen over alle a-kasser i Danmark her


Keine Kommentare vorhanden


Du hast eine Frage oder eine Meinung zum Artikel? Teile sie mit uns!

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *