Skip to main content

A-kassen – et sikkerhedsnet

Med et medlemskab i en a-kasse er du sikret en månedlig indkomst såfremt du mister dit arbejde, bliver syg eller måske netop har færdiggjort din uddannelse og endnu ikke fundet arbejde.

Der findes mange forskellige A-kasser i Danmark, men de har alle det fælles formål at tilbyde forsikring mod arbejdsløshed. Derudover skal en a-kasse administrere offentlige love og regler på området samt tilbyde en række ydelser og udføre lovbestemte opgaver.

Uanset hvilken a-kasse du melder dig ind i, er udbetalingssatsen den samme. Reglerne for hvornår du kan modtage dagpenge, feriedagpenge osv. er ligeledes enslydende for alle. Og det er en god ide at sætte sig godt ind i reglerne, da systemet kan forekomme en anelse indviklet.

Huskeregler vedrørende a-kasser
Er du nyuddannet er det vigtigt, at du melder dig ind i en a-kasse senest 14 dage efter, du har afsluttet din uddannelse. Såfremt du glemmer at melde dig ind kan du først blive optaget i en a-kasse når du har fået arbejde; og udbetaling af dagpenge kan først ske efter indbetaling af kontingent i et år.

Bliver du afskediget fra dit arbejde er det første du skal gøre at melde dig ledig på jobcentrets hjemmeside. Senest tre uger efter skal du have uploadet dit CV til samme hjemmeside. Efterfølgende skal du en gang om ugen logge ind og bekræfte, at du er aktivt jobsøgende. Du vil blive indkaldt til samtaler hos jobcentret hver 3. måned, hvor de spørger ind til, hvordan det går og lægger en jobplan for dig. Du skal ligeledes præsentere to jobs, du har tænkt dig at søge efterfølgende.

Rådighedssamtale i a-kasse
Når du har registreret dig hos jobcentret går a-kassen i gang med at behandle din sag. Du skal nu udfylde en ledighedserklæring og muligvis andre dokumenter. Dernæst vil du blive indkaldt til rådighedssamtale hos din a-kasse en gang hver 3. måned. Proceduren ved disse møder kan variere afhængig af hvilken a-kasse du vælger. Men du vil sandsynligvis skulle dokumentere, hvilke jobs du har søgt, fremvise dit CV samt to af dine ansøgninger. Din a-kasse får besked om din jobplan fra jobcentret.

Aktivering
Som ledig er du forpligtet til at deltage i aktivering efter senest ni måneders ledighed, hvis du er over 30. Er du derimod under 30 skal du allerede aktiveres efter 3 måneders ledighed. Der findes tre forskellige muligheder for aktivering: virksomhedspraktik, job med løntilskud samt vejledning og opkvalificering.

Virksomhedspraktik har en varighed på 4 uger og kan ikke forlænges. Det kan enten være i en privat virksomhed, det offentlige eller frivillig organisation. Det er gratis for den pågældende virksomhed eller organisation at ansætte dig. Og du får dagpenge under forløbet.

Job med løntilskud kan ligeledes finde sted i en privat virksomhed, det offentlige eller i en frivillig organisation. Som udgangspunkt er et løntilskudsjob af seks måneders varighed, med henblik på efterfølgende fastansættelse. Perioden kan i nogle tilfælde forlænges. Startperioden kan dog også være kortere. Det er en god måde for både virksomhed og arbejdstager at se hinanden an på. Sandsynligheden for efterfølgende fastansættelse synes dog størst i en privat virksomhed. Udbetaling af løn afhænger af om det er en privat virksomhed eller offentlig virksomhed du arbejder for. Hos en privat virksomhed får du løn efter den gældende overenskomst eller det, der normalt udbetales for det pågældende arbejde. Hos det offentlige kan du højst få det, der svarer til din dagpengesats.

Vejledning og opkvalificering kan bestå i korte kurser, særlige projekter eller uddannelsesforløb af seks ugers varighed. Dette tilbud er dog kun gældende inden for de første ni måneder, du er ledig.

Fordele ved a-kasse
Ud fra ovenstående er det tydeligt at se fordelene i et a-kasse medlemskab. Du er ikke nødsaget til at tage et hvilket som helst job, for at kunne opretholde din levestandard. Så længe du overholder reglerne på området, kan du søge relevante job og få udbetalt dagpenge i op til 2 år. Et medlemskab er et godt sikkerhedsnet, hvis du pludselig står uden job. Ligeledes kan du få vejledning til jobsøgning og CV-skrivning.

Ulemper ved a-kasse
Ulemperne ved et medlemskab er, at du fra den dag du bliver ledig bliver en del af et bureaukratisk system, som til tider kan føles overvågende. Så hvis du har en stor opsparing eller er 100 % sikker på hurtigt at kunne finde et job, så er et a-kasse medlemskab måske ikke løsningen for dig.

Vær opmærksom på at der gælder særlige regler for seniorer og unge under 25. Undersøg hvilken a-kasse, der er en den rigtige og mest relevante for dig. Der findes a-kasser kun for akademikere, kun for fagfolk, for lønmodtagere og selvstændige og endnu mere specifikke a-kasser. Jo bedre match, jo bedre råd og vejledning kan du få.

Læs mere om a-kasser for selvstændige her

Læs mere om a-kasse studerende her

Dagpengesats 2012

Se listen over alle statsanerkendte a-kasser i Danmark her


Keine Kommentare vorhanden


Du hast eine Frage oder eine Meinung zum Artikel? Teile sie mit uns!

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *