Skip to main content

Min A-kasse

Min A-kasse (tidligere STA a-kasse) er en tværfaglig a-kasse, som optager alle lønmodtagere uanset erhverv eller uddannelse som medlemmer.

Min A-kasse (dengang STA a-kasse) blev i 2005, 2007 og 2009 kåret til den a-kasse med den højeste medlemstilfredshed blandt de testede a-kasser i Arbejdsdirektoratetets rapport.

Min A-kasse scorer højest på medlemstilfredshed
Blandt alle a-kasser i Danmark var det faktisk Min A-kasse der opnåede den højeste score for medlemstilfredshed i Arbejdsmarkedsdirektoratets sidste undersøgelse, hvor medlemmerne af de enkelte a-kasser blev bedt om at bedømme sin tilfredshed med a-kassen.

Min A-kasse er ifølge medlemmerne blandt de bedste i Danmark, når det gælder at udbetale dagpengene til tiden. Medlemmerne er også begejstrede for Min A-kasse’s viden om branche-specifikke jobforhold samt den hjælp medlemmerne får, når de skal hjælpes tilbage på arbejdsmarkedet. Individuel og aktuel service for det enkelte medlem vægtes højt i Min A-kasse.

Alle kan blive medlem
Min A-kasse er en såkaldt tværfaglig a-kasse. Det vil sige, at alle lønmodtagere uanset branche, uddannelse eller jobtitel kan blive medlem i Min A-kasse.

Attraktiv pris og serviceniveau
Den meget konkurrencedygtige og lave pris på kontingentet i Min A-kasse sammen med det høje serviceniveau i a-kassen gør Min A-kasse til et godt valg. A-kassen har lidt over 32.000 medlemmer i 2011, hvilket ikke gør den til en af landets største, men heller ikke blandt de mindste.

En af landets ældste a-kasser
Min A-kasse blev stiftet helt tilbage i 1918, hvilket gør Min A-kasse til en af landets ældste a-kasser. Min A-kasse har ikke en sammenhængende fagforening, men hvis du også ønsker at være medlem i en fagforening kan du melde dig ind i hvilken som helst fagforening imens du har a-kasse i Min A-kasse. Mange ønsker dog i dag kun at være medlem af en a-kasse fordi retten til dagpenge er det vigtigste for dem og de derved sparer pengene til en fagforening.

Landsdækkende a-kasse med en mission
Min A-kasse har afdelinger i hele landet (Valby, Middelfart, Århus og Ålborg). Min A-kasse har en erklæret mission om at tage et ansvar for, at flere borgere forsikrer sig imod arbejdsløshed. A-kassen vil forsøge at tiltrække nye medlemmer og fastholde de eksisterende, blandt andet ved at bevare sin position som a-kassen med de mest tilfredse medlemmer blandt alle Danmarks a-kasser.

Læs mere om Min A-kasse her!


Keine Kommentare vorhanden


Du hast eine Frage oder eine Meinung zum Artikel? Teile sie mit uns!

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *