Skip to main content

Kristelig A-kasse (Krifa)

Kristelig Fagbevægelse er en fællesbetegnelse for Kristelig Fagforening og Kristelig A-kasse.
Kristelig a-kasse (Krifa) er en tværfaglig a-kasse med afdelinger over hele landet.

Kristelig A-kasse optager både lønmodtagere og selvstændige og har over 180.000 medlemmer. Som medlem i Kristelig A-kasse kan du få udbetalt dagpenge og efterløn.

Kristelig Fagforening har over 110.000 kunder (heraf er ca. 10.000 Krifa Boost-kunder dvs. pensionister, studerende mv.). Krifa varetager sine medlemmers interesser på arbejdsmarkedet bl.a. ved at forhandle overenskomster, føre faglige sager og give råd og vejledning.


Keine Kommentare vorhanden


Du hast eine Frage oder eine Meinung zum Artikel? Teile sie mit uns!

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *