Skip to main content

HK A-kasse

HK’s A-kasse har ca. 250.000 medlemmer, og er dermed Danmarks næststørste a-kasse. HK har eksisteret i mere end 100 år, og har en af Danmarks måske mest erfarne a-kasser.

Interesseorganisationen HK Danmark har over 300.000 medlemmer, og er bl.a. med til at forhandle overenskomster.

Herunder kan du se HK A-kasse’s medlemmer fordelt på brancher i:

Branche og antal:

 • Landbrug, gartneri og skovbrug: 510
 • Fiskeri mv.: 8
 • Råstofudvinding: 141
 • Nærings- og nydelsesmiddelindustri 3.137
 • Tekstil-, beklædnings- og læderindustri 482
 • Træ-, papir- og grafisk industri 9.010
 • Mineralolie-, kemisk- og plastindustri mv. 4.570
 • Sten-, ler- og glasindustri mv. 653
 • Jern- og metalindustri 5.880
 • Møbelindustri og anden industri 1.111
 • Energi- og vandforsyning 460
 • Bygge- og anlægsvirksomhed 3.353
 • Handel m. biler, autorep., servicestationer 4.359
 • Engros- og agenturhandel undt. m. biler 12.777
 • Detailh. og reparationsvirks. undt. biler 31.822
 • Hotel- og restaurationsvirksomhed mv. 960
 • Transportvirksomhed 8.559
 • Post og telekommunikation 3.612
 • Finansierings- og forsikringsvirksomhed 2.933
 • Udlejning og ejendomsformidling 4.373
 • Forretningsservice mv. 18.180
 • Offentlig administration mv. 36.690
 • Undervisning 11.404
 • Sundhedsvæsen mv. 17.758
 • Sociale institutioner mv. 7.148
 • Renovation, foreninger og forlystelser mv. 11.117
 • Uoplyst 33.712

Keine Kommentare vorhanden


Du hast eine Frage oder eine Meinung zum Artikel? Teile sie mit uns!

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *