Skip to main content

Danske Sundhedsorganisationers A-kasse (DSA)

Danske Sundhedsorganisationers A-kasse (DSA). Arbejdsløshedskassen DSA optager og servicerer kun sygeplejersker, jordemødre, bioanalytikere, ergoterapeuter, fysioterapeuter og radiografer. DSA er således en meget målrettet og fagspecifik a-kasse med stor erfaring indenfor sit virkefelt.

DSA er en billig a-kasse, der håndterer alle de gængse a-kasse opgaver for sine medlemmer. Herunder udbetaling af dagpenge til ledige, administration af efterløn, udbetaling af feriedagpenge og kompetencegivende forløb, der skal hjælpe ledige tilbage på arbejdsmarkedet.

Ligesom i de fleste andre a-kasser kan man være enten fuldtidsforsikret eller deltidsforsikret med dagpenge i DSA.

DSA optager nyuddannede, lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende som medlemmer indenfor de nævnte faggrupper.


Keine Kommentare vorhanden


Du hast eine Frage oder eine Meinung zum Artikel? Teile sie mit uns!

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *