Skip to main content

Dansk El-Forbund (DEF) a-kasse

El-fagets arbejdsløshedskasse (A-kasse) er en del af Dansk E-Forbund og har medlemmer, der arbejder indenfor el-brancen.

El-fagets arbejdsløshedskasse optager både lønmodtagere og selvstændige indenfor el-brancen som medlemmer. A-kassen har over 23.000 medlemmer over hele landet.

El-fagets a-kasse har hovedkontoret på Frederiksberg i København og herudover 13 afdelingskontorer fordelt over hele landet.

Som medlem af El-fagets arbejdsløshedskasse er du sikret dagpenge hvis du bliver arbejdsløs i op til 2 år og du kan få efterløn, aktiveringsydelse m.v.

Dit kontingentet til El-fagets a-kasse udgøres af et obligatorisk bidrag til staten, et administrationsbidrag til El-fagets arbejdsløshedskasse, statsbidrag til efterlønsordningen (frivilligt) og bidrag til fritidsulykkesforsikringen (frivilligt) samt bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension ( ATP ).


Keine Kommentare vorhanden


Du hast eine Frage oder eine Meinung zum Artikel? Teile sie mit uns!

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *